กำหนดการ
กับสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน


ปีการศึกษาที่ 1

1-20 กุมภาพันธ์
เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้านผ่านทางโลกเวทมนตร์ ณ แกรนด์ทาวเวอร์ (เฉพาะผู้มีจดหมายเชิญและสัมภาระครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา) รายละเอียดสัมภาระ คลิก

21 กุมภาพันธ์
เอลฟ์ประจำบ้านส่งตั๋วโดยสารเรือมฤตยูให้ผู้ที่มีจดหมายเชิญ (และส่งให้ไอดี House-elf Academy แล้ว) และสัมภาระที่จำเป็นสำหรับนักเรียนใหม่

22-28/29 กุมภาพันธ์
ผู้ได้รับตั๋วทาง PM ตอบกลับจดหมายมาพร้อม Username, Password และ e-mail เพื่อเข้าสู่เอลฟ์ประจำบ้าน

4 มีนาคม
ผู้ผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเดินทางขึ้นเรือมฤตยูเพื่อเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้าน งานเลี้ยงต้อนรับจะมีขึ้นในวันนี้ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป

20 - 23 มีนาคม
งานเฉลิมฉลองของบ้านออสทารา

23 เมษายน
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

20 - 23 มิถุนายน
งานเฉลิมฉลองของบ้านลิธา

30 มิถุนายน
ปิดการศึกษาเอลฟ์ประจำบ้านด้วยงานเลี้ยงปิดเทอม และงานประกาศผลบ้านดีเด่นภาคเรียนที่ 2

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
ระยะเวลาปิดการศึกษาเอลฟ์ประจำบ้าน

ปีการศึกษาที่ 2

1-20 สิงหาคม
เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้านผ่านทางโลกเวทมนตร์ ณ แกรนด์ทาวเวอร์ (เฉพาะผู้มีจดหมายเชิญและสัมภาระครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา) รายละเอียดสัมภาระ คลิก

21 สิงหาคม
เอลฟ์ประจำบ้านส่งตั๋วโดยสารเรือมฤตยูให้ผู้ที่มีจดหมายเชิญ (และส่งให้ไอดี House-elf Academy แล้ว) และสัมภาระที่จำเป็นสำหรับนักเรียนใหม่

22 - 31 สิงหาคม
ผู้ได้รับตั๋วทาง PM ตอบกลับจดหมายมาพร้อม Username, Password และ e-mail เพื่อเข้าสู่เอลฟ์ประจำบ้าน

9 กันยายน
ผู้ผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเดินทางขึ้นเรือมฤตยูเพื่อเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้าน งานเลี้ยงต้อนรับจะมีขึ้นในวันนี้ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป

20 - 23 กันยายน
งานเฉลิมฉลองของบ้านมาบอน

31 ตุลาคม
งานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน และประกาศผลบ้านดีเด่น ภาคเรียนที่ 1

20 - 23 ธันวาคม
งานเฉลิมฉลองของบ้านยูล

31 ธันวาคม
ปิดการศึกษาเอลฟ์ประจำบ้านด้วยงานเลี้ยงปิดเทอม และงานประกาศผลบ้านดีเด่นภาคเรียนที่ 2

1 มกราคม - 28/29 กุมภาพันธ์
ระยะเวลาปิดการศึกษาเอลฟ์ประจำบ้าน

ผู้สนใจเข้าเรียนจะต้องเป็นพ่อมดแม่มดในโลกเวทมนตร์ www.sorceryworld.com แล้วเท่านั้น!