คะแนน : -45 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2018-09-09 21:38:31 Summer Magarog
+
10 คะแนนจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ Welcome to Elf’s: Freshy Night (ถามหรือท้า)
2018-08-02 21:25:39 Kimola Magarog
-
5 Kimola Magarog กลับจากโคเวนเนียช้ากว่ากำหนด
2018-07-13 18:14:02 Kimola Magarog
-
50 พบว่า Terry Forrester ทำการหายตัวจากสถาบันไปยังโคเวนเนียในเวลา 17.00 น.