คะแนน : 843 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2022-05-24 10:13:08 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะปลุกเสก วิชาเครื่องรางของคุณ Dorothy(5) และ คุณ Elizabeth(5)
2022-05-23 19:47:53 Prof.Warrick Athelstan
+
85 คะแนนกิจกรรมจากงานเทศกาลออสทารา สำหรับบ้านยูล
2022-05-19 06:19:36 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Elizabeth Fernandes
2022-05-18 22:28:40 Prof.Warrick Athelstan
+
235 คะแนนกิจกรรมจากงานวันสถาปนาสำหรับยูล
2022-05-18 21:09:18 Prof.Warrick Athelstan
+
100 กิจกรรมสะสมแสตมป์เฮาส์เอลฟ์
2022-05-13 22:57:26 Prof.Ralph Harding
+
3 Elizabeth Fernandes ตอบคำถาม 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-05-09 02:05:26 Prof.Ralph Harding
+
5 Yarlung Blossom เข้าร่วมกิจกรรมราวตากสมุนไพรในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-05-03 03:59:20 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะชำระล้าง วิชาเครื่องราง ของคุณ Dorothy(5) และ คุณ Elizabeth(5)
2022-05-01 21:41:57 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Jessica Mason ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:39:39 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Jessica Mason ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:34:48 Prof.Ulrik Odenberg
+
8 Jessica Mason (8pts) ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 4
2022-04-20 03:49:35 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Elizabeth Fernandes
2022-04-20 03:31:49 Prof.Moneka Blossom
+
30 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาเครื่องราง ของคุณ Dorothy(15) และ คุณ Elizabeth(15)
2022-04-19 22:38:49 Prof.Scarlet Saint
+
10 คะแนนพิเศษจากชิ้นงานปฏิบัติในคาบเรียนที่ 4 [Dorothy Blossom กับ Yarlung Blossom คนละ 5]
2022-04-19 22:37:58 Prof.Scarlet Saint
+
10 ทำแบบสอบถามการเรียนการสอน [Dorothy Blossom กับ Yarlung Blossom คนละ 5]
2022-04-19 22:33:37 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 4 [Dorothy Blossom 6 กับ Yarlung Blossom 6]
2022-04-19 22:32:41 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 3 [Dorothy Blossom 12]
2022-04-09 00:44:43 Prof.Vince Mason
+
10 ตอบคำถามในชั้นเรียนและการบ้าน (คาบเรียนที่ 2) Dorothy Blossom(5) | Elizabeth Fernandes(5)
2022-04-06 12:17:00 Prof.Moneka Blossom
+
29 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาเครื่องราง ของคุณ Dorothy(12) กับ คุณ Elizabeth(17)
2022-04-04 23:52:05 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน วิชาวัตถุเวทมนตร์ [Class 2] ของคุณ Elizabeth Fernandes
2022-04-01 20:12:42 Prof.Ralph Harding
+
105 ปลูกป่าสามัคคี
2022-03-28 19:03:22 Dorothy Blossom
-
20 Darryl Blossom กลับสถาบันหลังจากวันที่กำหนด
2022-03-21 15:33:59 Prof.Moneka Blossom
+
36 ผลงานในกิจกรรม จะเอางานไปทำหรือไม่ วิชาเครื่องราง ของคุณ Dorothy(19) กับคุณ Elizabeth(17)
2022-03-21 15:31:43 Prof.Moneka Blossom
-
72 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการให้คะแนนและการลบคะแนนผิดพลาด - ยูล รอบที่สาม]
2022-03-21 15:30:25 Prof.Moneka Blossom
-
-36 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการ์ให้คะแนนบ้าน - ยูล รอบที่สอง]
2022-03-21 15:09:31 Prof.Moneka Blossom
-
36 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการให้คะแนนบ้าน]
2022-03-21 15:04:02 Prof.Moneka Blossom
-
10 ทดสอบระบบหอคะแนน 6
2022-03-21 15:03:42 Prof.Moneka Blossom
+
10 ทดสอบหอระบบคะแนน 5
2022-03-21 14:30:35 Prof.Moneka Blossom
-
10 ทดสอบระบบหอคะแนน 4
2022-03-21 14:30:18 Prof.Moneka Blossom
+
10 ทดสอบระบบหอคะแนน 3
2022-03-21 14:28:58 Prof.Warrick Athelstan
-
10 ทดสอบระบบหอคะแนน 2
2022-03-21 14:28:43 Prof.Warrick Athelstan
+
10 ทดสอบระบบหอคะแนน 1
2022-03-16 22:27:15 Prof.Ulrik Odenberg
+
10 Jessica Mason ไขรหัสเปิดหนังสืออักขระเวทมนตร์ได้เป็นคนแรกในวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-03-09 22:51:20 Prof.Ralph Harding
+
7 Yarlung Blossom สำหรับการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-09 01:32:58 Prof.Moneka Blossom
+
20 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กิจกรรม [Class 2] วิชาเครื่องราง ของคุณ Dorothy และ Elizabeth
2022-03-08 17:17:23 Prof.Moneka Blossom
+
6 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Elizabeth Fernandes
2022-03-07 22:18:56 Prof.Ralph Harding
+
2 Novales Caterer ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:18:45 Prof.Ralph Harding
+
3 Majorie Maidel ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:18:07 Prof.Ralph Harding
+
2 Leonard ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:17:53 Prof.Ralph Harding
+
14 Darryl Blossom ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-06 02:46:43 Prof.Moneka Blossom
+
14 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] ของคุณ Dorothy (7) และ คุณ Elizabeth (7)
2022-03-03 21:33:39 Prof.Scarlet Saint
+
14 Dorothy Blossom, Yarlung Blossom ตอบคำถามถูก 4 และ 3 ข้อในคาบเรียนวิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-03-02 22:24:10 Prof.Ulrik Odenberg
+
5 Jessica Mason มีส่วนร่วมกับการตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-24 22:21:41 Prof.Ralph Harding
+
30 Darryl Blossom(5) Majorie Maidel(5) Leonard(5) Peony(5) Yarlung Blossom(5) Elizabeth Fernandes(5) เข้าร่วมการปฐมนิเทศของวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-02-22 22:20:45 Prof.Scarlet Saint
+
4 Dorothy Blossom , Yarlung Blossom ตอบคำถามถูกต้องคนละ 1 ข้อ ในคาบเรียนที่ 1 วิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-02-16 23:14:38 Prof.Ulrik Odenberg
+
2 Jessica Mason ตอบคำถามถูกต้อง 1 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-16 15:53:59 Prof.Ulrik Odenberg
-
50 Jessica Mason เดินทะลุกำแพงห้องเรียนจนทำให้ตนเองค้างครึ่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2022-02-14 22:17:52 Prof.Moneka Blossom
+
20 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกิจกรรม [Class 0] ของคุณ Dorothy และ Elizabeth ได้คะแนน 20 คะแนนจากที่คะแนนสูงสุด
2022-02-07 15:19:07 Prof.Ralph Harding
-
10 Peony ลงทะเบียนยื่นผลการเรียนเก่าเพื่อผ่านรายวิชาก่อนวันเปิดรับแบบฟอร์ม
2022-02-07 15:10:16 Prof.Warrick Athelstan
+
3 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Majorie Maidel
2022-02-07 15:10:02 Prof.Warrick Athelstan
+
15 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Leonard