คะแนน : 532 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2022-05-24 10:13:34 Prof.Moneka Blossom
+
5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะปลุกเสก วิชาเครื่องรางของคุณ Kururuki Blossom (5)
2022-05-23 19:48:31 Prof.Warrick Athelstan
+
92 คะแนนจัดกิจกรรมงานเทศกาลออสทารา
2022-05-23 09:54:56 Alena Declair
-
50 Again หัก 50 คะแนน เนื่องจาก ค้างครึ่งจากการหายตัวจาก ทางเดินฝั่งตะวันตก ไปที่ ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์โลกเวทมนตร์ วันที่ (23/05/2022)
2022-05-18 22:29:03 Prof.Warrick Athelstan
+
338 คะแนนกิจกรรมจากงานวันสถาปนาสำหรับออสทารา
2022-05-18 21:10:08 Prof.Warrick Athelstan
+
100 คะแนนจากกิจกรรมสะสมแสตมป์เฮาส์เอลฟ์สำหรับออสทารา
2022-05-12 17:11:13 Alena Declair
-
50 Kururuki Blossom หัก 50 คะแนน เนื่องจาก ค้างครึ่งจากการหายตัวจากที่ห้องเรียนปรุงยา ไปห้องเรียนสมุนไพร และจบที่ห้องเรียนเครื่องราง วันที่ (10/05/2022)
2022-05-12 17:09:01 Alena Declair
-
20 Ionery East หัก 20 คะแนน เนื่องจาก นักเรียนกลับสถาบันหลังจากเวลาที่กำหนด (09/04/2022)
2022-05-12 17:08:47 Alena Declair
-
50 Kururuki Blossom หัก 50 คะแนน เนื่องจาก ค้างครึ่งจากการหายตัวจากห้องเรียนเครื่องรางไปห้องพักศาสตราจารย์เจราล วันที่ (29/04/2022)
2022-05-09 02:06:50 Prof.Ralph Harding
+
15 Kururuki Blossom (5) Natsumi Marriott (5) Theolonius Chevalior (5) เข้าร่วมกิจกรรมราวตากสมุนไพรในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-05-03 03:59:53 Prof.Moneka Blossom
+
5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะชำระล้าง วิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom(5)
2022-05-01 21:41:22 Prof.Ulrik Odenberg
+
11 Natsumi Marriott ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อ (6pts) และได้รับคะแนนโบนัส (5pts) ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:39:52 Prof.Ulrik Odenberg
+
4 Natsumi Marriott ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:35:22 Prof.Ulrik Odenberg
+
8 Natsumi Marriott (8pts) ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 4
2022-04-20 03:35:52 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom
2022-04-19 22:43:01 Prof.Scarlet Saint
+
10 คะแนนพิเศษจากชิ้นงานปฏิบัติในคาบเรียนที่ 4 [Natsumi Marriott กับ Kururuki Blossom คนละ 5]
2022-04-19 22:42:24 Prof.Scarlet Saint
+
10 ทำแบบสอบถามการเรียนการสอน [Natsumi Marriott กับ Kururuki Blossom คนละ 5]
2022-04-19 22:41:50 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 4 [Natsumi Marriott กับ Kururuki Blossom คนละ 6]
2022-04-19 22:40:52 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 3 [Natsumi Marriott 12]
2022-04-11 18:33:18 Prof.Scarlet Saint
-
50 Kururuki Blossom เดินทะลุกำแพงทำให้ค้างครึ่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2022-04-09 00:46:36 Prof.Vince Mason
+
5 การตอบคำถามในชั้นเรียนและการบ้าน (คาบเรียนที่ 2) Natsumi Marriott(5)
2022-04-06 12:17:28 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom (10)
2022-04-04 23:30:56 Prof.Ralph Harding
+
4 Natsumi Marriott ตอบคำถามถูกต้อง ในชั้นเรียนสมุนไพรศาสตร์ 2 ข้อ
2022-04-01 20:19:33 Prof.Ralph Harding
+
40 ออสทาราเข้าร่วมปลูกป่าสามัคคี
2022-03-30 20:08:50 Prof.Scarlet Saint
-
50 Kururuki Blossom เดินทะลุกำแพงห้องเรียนทำให้ค้างครึ่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2022-03-21 15:49:12 Prof.Moneka Blossom
+
19 ผลงานในกิจกรรม จะเอางานไปทำหรือไม่ วิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom(19)
2022-03-21 15:10:10 Prof.Moneka Blossom
-
19 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการให้คะแนนบ้าน - ออสทารา]
2022-03-21 10:50:34 Prof.Moneka Blossom
-
5 ไม่ทำตามข้อตกลงของกฎการตั้งกล่องไม้ของชั้นเรียนวิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom
2022-03-09 22:53:22 Prof.Ralph Harding
+
18 Kururuki Blossom(9) Natsumi Marriott(7) Theolonius Chevalior(2) สำหรับการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-09 01:33:22 Prof.Moneka Blossom
+
20 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กิจกรรม [Class 2] วิชาเครื่องราง ของคุณ Kururuki Blossom
2022-03-07 22:20:04 Prof.Ralph Harding
+
12 Ionery East ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:19:48 Prof.Ralph Harding
+
2 Alena Declair ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:19:23 Prof.Ralph Harding
+
17 Again ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-06 02:47:24 Prof.Moneka Blossom
+
7 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] ของคุณ Kururuki Blossom (7)
2022-03-03 21:34:31 Prof.Scarlet Saint
+
12 Natsumi Marriott, Kururuki Blossom ตอบคำถามถูกคนละ 3 ข้อในคาบเรียนวิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-03-02 22:23:34 Prof.Ulrik Odenberg
+
5 Natsumi Marriott มีส่วนร่วมกับการตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-03-02 22:22:52 Prof.Ulrik Odenberg
-
50 Myles Mason เดินทะลุกำแพงห้องเรียนจนทำให้ตนเองค้างครึ่ง ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2022-02-24 22:28:41 Prof.Ralph Harding
+
29 Alena Declair(5) Again(5) Natsumi Marriott(5) Myles Mason(5) Kururuki Blossom(5) เข้าร่วมการปฐมนิเทศของวิชาสมุนไพรศาสตร์ | Ionery East(2) Theolonius Chevalior(2) เข้าร่วมสาย
2022-02-22 22:21:37 Prof.Scarlet Saint
+
4 Myles Mason , Natsumi Marriott ตอบคำถามถูกต้องคนละ 1 ข้อ ในคาบเรียนที่ 1 วิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-02-16 23:15:36 Prof.Ulrik Odenberg
+
2 Natsumi Marriott ตอบคำถามถูกต้อง 1 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-14 22:20:06 Prof.Moneka Blossom
+
17 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกิจกรรม [Class 0] ของคุณ Kururuki Blossom ได้คะแนน 17 คะแนน คะแนนจากที่สอง
2022-02-07 15:10:45 Prof.Warrick Athelstan
+
2 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Ionery East