คะแนน : -22 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2018-09-09 21:39:45 Summer Magarog
+
1 คะแนนกิจกรรมWelcome to Elf’s:Freshy Night (Truth or Dare)
2018-09-01 23:20:42 Kimola Magarog
-
5 Alena Magarog ไม่ได้กลับสถาบันจากเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
2018-08-02 21:28:27 Kimola Magarog
-
5 Alena Magarog กลับจากโคเวนเนียช้ากว่ากำหนด
2018-07-14 18:45:21 Kimola Magarog
-
5 รับแจ้งจากศาสตราจารย์ควอลคอสซาว่า Sinig Crescendo ไม่ได้ทำการกลับสถาบันในวันที่ 13 กรกฎาตามเวลาที่กำหนดไว้
2018-07-09 23:31:14 Summer Magarog
-
3 พบเห็น Fari Libraro อยู่ที่เนินเขาและไม่ได้กลับหอพักตามเวลาที่กำหนด
2018-07-07 21:37:05 Kimola Magarog
-
5 Jinxcat และ Ranear ไม่ออกจากห้องโถงตามเวลาที่ศาสตราจารย์ลูซิฟกำหนด