คะแนน : 1093 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2022-05-24 10:14:24 Prof.Moneka Blossom
+
15 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะปลุกเสก วิชาเครื่องรางของคุณ Laurent(10) และ Kateryna(5)
2022-05-23 19:48:48 Prof.Warrick Athelstan
+
88 คะแนนกิจกรรมจากงานเทศกาลออสทารา สำหรับบ้านลิธา
2022-05-18 22:29:23 Prof.Warrick Athelstan
+
476 คะแนนกิจกรรมจากงานวันสถาปนาสำหรับลิธา
2022-05-18 21:10:32 Prof.Warrick Athelstan
+
102 คะแนนจากกิจกรรมสะสมแสตมป์เฮาส์เอลฟ์สำหรับลิธา
2022-05-12 17:21:36 Laurent Blossom
-
50 Aposius Mchonde หายตัวจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้านไปยังโคเวนเนีย ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
2022-05-11 00:43:56 Laurent Blossom
-
50 Bellarose Blanc หายตัวจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้านไปยังโคเวนเนีย ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
2022-05-09 02:07:59 Prof.Ralph Harding
+
25 Aposius Mchonde (5) Bucky Declair (5) Kateryna Fernandes (5) Laurent Blossom (5) Yulanther (5)เข้าร่วมกิจกรรมราวตากสมุนไพรในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-05-03 16:22:40 Prof.Moneka Blossom
+
15 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะชำระล้าง วิชาเครื่องรางของคุณ Laurent(10) และ คุณ Kateryna(5)
2022-05-03 16:21:54 Prof.Moneka Blossom
-
15 แก้ไขเหตุผลผิดพลาด
2022-05-03 04:00:31 Prof.Moneka Blossom
+
15 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะชำระล้าง วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent(5) และ คุณ Kateryna(5)
2022-05-01 21:44:12 Prof.Ulrik Odenberg
+
10 Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้อง 3 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:43:55 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Aposius Mchonde ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:43:35 Prof.Ulrik Odenberg
+
15 Bucky Declair ตอบคำถามถูกต้อง 3 ข้อ (10pts) และได้รับคะแนนโบนัส (5pts) ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:39:03 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:38:49 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Bucky_Declair ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:38:38 Prof.Ulrik Odenberg
+
4 Aposius Mchonde ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:34:08 Prof.Ulrik Odenberg
+
23 Aposius Mchonde(7pts), Bucky Declair(8pts), Kateryna Fernandes(8pts) ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-04-20 03:38:40 Prof.Moneka Blossom
+
33 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent(18) และ คุณ Kateryna(15)
2022-04-20 03:38:17 Prof.Moneka Blossom
-
33 แก้ไขเหตุผลที่ผิดพลาด
2022-04-20 03:36:55 Prof.Moneka Blossom
+
33 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent(18) และ คุณ Kateryna(15)
2022-04-19 22:44:50 Prof.Scarlet Saint
+
10 คะแนนพิเศษจากชิ้นงานปฏิบัติในคาบเรียนที่ 4 [Laurent Blossom กับ Aposius Mchonde คนละ 5]
2022-04-19 22:44:24 Prof.Scarlet Saint
+
10 ทำแบบสอบถามการเรียนการสอน [Laurent Blossom กับ Aposius Mchonde คนละ 5]
2022-04-19 22:44:09 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 4 [Laurent Blossom กับ Aposius Mchonde คนละ 6]
2022-04-19 22:43:52 Prof.Scarlet Saint
+
24 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 3 [Laurent Blossom กับ Aposius Mchonde คนละ 12]
2022-04-09 00:48:25 Prof.Vince Mason
+
10 ตอบคำถามในชั้นเรียนและการบ้าน (คาบเรียนที่ 2) Laurent Blossom(5) | Yulanther(5)
2022-04-06 12:18:49 Prof.Moneka Blossom
+
37 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent(20) และ คุณ Kateryna(17)
2022-04-04 23:31:59 Prof.Ralph Harding
+
2 Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้อง ในชั้นเรียนสมุนไพรศาสตร์ 1 ข้อ
2022-04-04 23:31:31 Prof.Ralph Harding
+
6 Aposius Mchonde ตอบคำถามถูกต้อง ในชั้นเรียนสมุนไพรศาสตร์ 3 ข้อ
2022-04-01 20:19:52 Prof.Ralph Harding
+
80 ลิธาเข้าร่วมปลูกป่าสามัคคี
2022-03-29 22:07:47 Laurent Blossom
-
50 Laurent Blossom หายตัวจากกระโจมสมาคมนักสมุนไพรไปยังป่ารัตติกาล ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
2022-03-21 15:49:53 Prof.Moneka Blossom
+
39 ผลงานในกิจกรรม จะเอางานไปทำหรือไม่ วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent(19) และคุณ Kateryna(20)
2022-03-21 15:10:27 Prof.Moneka Blossom
-
39 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการให้คะแนนบ้าน-ลิธา]
2022-03-16 22:26:37 Prof.Ulrik Odenberg
+
5 Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้อง 1 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-03-09 22:54:59 Prof.Ralph Harding
+
37 Aposius Mchonde(9) Bucky Declair(7) Kateryna Fernandes(7) Laurent Blossom(7) Yulanther(7) สำหรับการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-09 01:33:49 Prof.Moneka Blossom
+
20 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กิจกรรม [Class 2] วิชาเครื่องราง ของคุณ Laurent และ Kateryna
2022-03-07 22:57:43 Prof.Ralph Harding
+
2 Bellarose Blanc ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์ (เพิ่มส่วนที่ตกหล่น)
2022-03-07 22:20:29 Prof.Ralph Harding
+
8 Bellarose Blanc ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-06 02:48:47 Prof.Moneka Blossom
+
17 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] ของคุณ Laurent (10) และ คุณ Kateryna (7)
2022-03-03 21:35:32 Prof.Scarlet Saint
+
14 Laurent Blossom, Aposius Mchonde ตอบคำถามถูกคนละ 4 และ 3 ข้อในคาบเรียนวิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-03-02 22:26:00 Prof.Ulrik Odenberg
+
14 Bucky Declair และ Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้องคนละ 1 ข้อ และมีส่วนร่วมกับการตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-24 22:31:45 Prof.Ralph Harding
+
30 Bellarose Blanc(5) Laurent Blossom(5) Aposius Mchonde(5) Bucky Declair(5) Kateryna Fernandes(5) Yulanther(5) เข้าร่วมการปฐมนิเทศของวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-02-22 22:22:17 Prof.Scarlet Saint
+
4 Laurent Blossom , Aposius Mchonde ตอบคำถามถูกต้องคนละ 1 ข้อ ในคาบเรียนที่ 1 วิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-02-16 23:16:25 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Bucky Declair, Aposius Mchonde, Kateryna Fernandes ตอบคำถามถูกต้องคนละ 1 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-14 22:22:32 Prof.Moneka Blossom
+
3 คะแนนพิเศษจากการทำตามกฎของห้องเรียนของคุณ Laurent Blossom ในคาบเรียนปฐมนิเทศ
2022-02-14 22:21:43 Prof.Moneka Blossom
+
15 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกิจกรรม [Class 0] ของคุณ Kateryna และ Laurent ได้คะแนน 15 คะแนน จากคะแนนที่ 3
2022-02-07 15:11:03 Prof.Warrick Athelstan
+
14 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Bellarose Blanc