คะแนน : XXX คะแนน

ขอโทษทีจ๋ะเด็กๆ ชั้นถูกสั่งให้นิ่งเงียบ โดยคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ขอให้พวกเธอโชคดีกับการประกาศผลบ้านดีเด่นนะ