คะแนน : 969 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2022-05-24 10:14:45 Prof.Moneka Blossom
+
5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะปลุกเสก วิชาเครื่องรางของคุณ Charlie Dean(5)
2022-05-23 19:49:08 Prof.Warrick Athelstan
+
87 คะแนนกิจกรรมจากงานเทศกาลออสทารา สำหรับบ้านมาบอน
2022-05-19 06:20:49 Prof.Moneka Blossom
+
3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Gotther Fernandes
2022-05-18 22:29:41 Prof.Warrick Athelstan
+
424 คะแนนกิจกรรมจากงานวันสถาปนาสำหรับมาบอน
2022-05-18 21:10:50 Prof.Warrick Athelstan
+
102 คะแนนจากกิจกรรมสะสมแสตมป์เฮาส์เอลฟ์สำหรับมาบอน
2022-05-11 23:24:58 Prof.Ralph Harding
+
10 Quinnell Lathel ตอบคำถามในห้อง 3 ข้อ (5) และเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน (5)
2022-05-09 02:08:39 Prof.Ralph Harding
+
15 Charlie Dean (5) Morgan Marriott (5) Sayno Seifrenniar (5) เข้าร่วมกิจกรรมราวตากสมุนไพรในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-05-06 00:18:30 Quinnell Lathel
-
20 Quinnell Lathel เข้าเรียนในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
2022-05-03 04:01:04 Prof.Moneka Blossom
+
5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต๊ะชำระล้าง วิชาเครื่องราง ของคุณ Charlie Dean (5)
2022-05-01 21:43:03 Prof.Ulrik Odenberg
+
10 Quinnell Lathel ตอบคำถามถูกต้อง 3 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:42:29 Prof.Ulrik Odenberg
+
11 Morgan Marriott ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อ (6pts) และได้รับคะแนนโบนัส (5pts) ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 6
2022-05-01 21:38:11 Prof.Ulrik Odenberg
+
6 Morgan Marriott ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:37:58 Prof.Ulrik Odenberg
+
8 Quinnell Lathel ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 5
2022-05-01 21:36:17 Prof.Ulrik Odenberg
+
16 Morgan Marriott (8pts), Quinnell Lathel (8 pts) ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อในวิชาอักขระเวทมนตร์ ครั้งที่ 4
2022-04-20 03:49:54 Prof.Moneka Blossom
+
4 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Gotther Fernandes
2022-04-20 03:37:54 Prof.Moneka Blossom
+
15 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 4] วิชาเครื่องราง ของคุณ Charlie Dean(15)
2022-04-19 22:46:50 Prof.Scarlet Saint
+
10 คะแนนพิเศษจากชิ้นงานปฏิบัติในคาบเรียนที่ 4 [Quinnell Lathel กับ Morgan Marriott คนละ 5]
2022-04-19 22:46:28 Prof.Scarlet Saint
+
5 ทำแบบสอบถามการเรียนการสอน [Morgan Marriott 5]
2022-04-19 22:45:49 Prof.Scarlet Saint
+
12 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 4 [Quinnell Lathel กับ Morgan Marriott คนละ 6]
2022-04-19 22:45:33 Prof.Scarlet Saint
+
24 ตอบคำถามท้ายคาบเรียนที่ 3 [Quinnell Lathel กับ Morgan Marriott คนละ 12]
2022-04-09 00:49:43 Prof.Vince Mason
+
10 การตอบคำถามในชั้นเรียนและการบ้าน (คาบเรียนที่ 2) Quinnell Lathel(5) | Gotther Fernandes(5)
2022-04-06 12:19:25 Prof.Moneka Blossom
+
17 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 3] วิชาเครื่องราง ของคุณ Charlie Dean (17)
2022-04-04 23:52:51 Prof.Moneka Blossom
+
10 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน วิชาวัตถุเวทมนตร์ [Class 2] ของคุณ Gotther Fernandes
2022-04-01 20:20:07 Prof.Ralph Harding
+
65 มาบอนเข้าร่วมปลูกป่าสามัคคี
2022-03-25 18:11:52 Quinnell Lathel
-
20 Sayno Seifrenniar กลับสถาบันหลังจากเวลาและวันที่กำหนด
2022-03-21 15:50:15 Prof.Moneka Blossom
+
20 ผลงานในกิจกรรม จะเอางานไปทำหรือไม่ วิชาเครื่องราง ของคุณ Charlie Deana(20)
2022-03-21 15:10:41 Prof.Moneka Blossom
-
20 [ทำการลบคะแนนบัคของการเพิ่มแล้วไม่ขึ้นประวัติการให้คะแนนบ้าน-มาบอน]
2022-03-11 23:45:59 Quinnell Lathel
-
50 Zehel Marriott หายตัวเข้าห้องพักบนเรือมฤตยู เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2022-03-09 22:56:55 Prof.Ralph Harding
+
21 Charlie Dean(7) Morgan Marriott(7) Sayno Seifrenniar(7) สำหรับการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-09 01:34:06 Prof.Moneka Blossom
+
20 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กิจกรรม [Class 2] วิชาเครื่องราง ของคุณ Charlie Dean
2022-03-08 17:17:59 Prof.Moneka Blossom
+
6 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] วิชาวัตถุเวทมนตร์ของคุณ Gotther Fernandes
2022-03-07 22:21:17 Prof.Ralph Harding
+
10 Zehel Marriott ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:21:09 Prof.Ralph Harding
+
10 Jaella Blossom ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-07 22:20:53 Prof.Ralph Harding
+
16 Aliosa Magarog ตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-03-06 02:49:22 Prof.Moneka Blossom
+
7 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [Class 1] ของคุณ Charlie Dean (7)
2022-03-03 21:36:22 Prof.Scarlet Saint
+
10 Quinnell Lathel, Morgan Marriott ตอบคำถามถูกคนละ 3 และ 2 ข้อในคาบเรียนวิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-03-02 22:27:27 Prof.Ulrik Odenberg
+
24 Quinnell Lathel ตอบคำถามถูกต้อง 5 ข้อ และ Sayno Seifrenniar มีส่วนร่วมกับการตอบคำถามในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-24 22:35:10 Prof.Ralph Harding
+
35 Morgan Marriott(5) Jaella Blossom(5) Aliosa Magarog(5) Augustine Dorsey(5) Sayno Seifrenniar(5) Charlie Dean(5) Quinnell Lathel(5) เข้าร่วมการปฐมนิเทศของวิชาสมุนไพรศาสตร์
2022-02-24 22:15:42 Prof.Ralph Harding
-
50 Aliosa Magarog ทำการหายตัวอันเป็นเหตุให้ค้างครึ่ง ซึ่งเป็นการใช้เวทมนตร์ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
2022-02-22 22:24:16 Prof.Scarlet Saint
+
10 Quinnell Lathel , Aliosa Magarog ตอบคำถามถูกต้องคนละ 2 ข้อ และ Morgan Marriott ตอบถูก 1 ข้อในคาบเรียนที่ 1 วิชาวิญญาณและคำสาปแช่ง
2022-02-16 23:16:48 Prof.Ulrik Odenberg
+
4 Quinnell Lathel ตอบคำถามถูกต้อง 2 ข้อ ในชั้นเรียนวิชาอักขระเวทมนตร์
2022-02-14 22:23:46 Prof.Moneka Blossom
+
12 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกิจกรรม [Class 0] ของคุณ Charlie และ Aliosa ได้คะแนน 12 คะแนน จากคะแนนที่ 4
2022-02-07 15:11:39 Prof.Warrick Athelstan
+
7 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Augustine Dorsey
2022-02-07 15:11:24 Prof.Warrick Athelstan
+
23 คะแนนจากกิจกรรมรับน้องบนเรือสำหรับ Aliosa Magarog