คะแนน : 9 คะแนน

ประวัติการให้คะแนนบ้าน
ลงวันที่ ผู้ปรับปรุง ประเภท คะแนน เหตุผล
2018-09-09 21:40:28 Summer Magarog
+
14 คะแนนจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ Welcome to Elf’s: Freshy Night (ถามหรือท้า)
2018-08-13 21:54:12 Ratanamon Bromios
-
5 Kasper Crescendo กลับจากโคเวนเนียช้ากว่ากำหนดในวันที่ 13 สิงหาคม